"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Mindful werken in de ITC tuinen

January 19th, 2017

Je bent van harte welkom om mee te werken tijdens een van onze tuindagen op het ITC. Je hoeft hiervoor geen ervaring met tuinieren te hebben. Bij het verdelen van het werk houden we rekening met de mogelijkheden van een ieder.

Mindful werken

Het is heerlijk om in aandacht te werken in de sfeer van het ITC. Dit betekent dat de handeling zelf belangrijker is dan het resultaat. Bij het wieden van onkruid, het snoeien, planten en maaien houden we onze aandacht in het moment. Dit is een goede meditatieoefening op zich. We beginnen en eindigen de dag met een korte stilte meditatie, en werken zoveel mogelijk in stilte. Als je tussendoor toch even over het werk wilt overleggen, doen we dat zo bondig mogelijk en in aandacht. Je kan ook in je eentje in stilte werken. Tijdens de lunch, binnen of buiten, proberen we met volle aandacht te eten, zo veel mogelijk in stilte. Bij slecht weer komt de dag te vervallen.

De tuinen van het ITC

Het ITC bestaat uit een parkachtig bos van 16 hectare en enkele tuinen. Tijdens de werkzaamheden concentreren we ons met name op de meditatietuin bij de blokhutten, de tuinen rond St. Michaels House, en de Garden of Remembrance (zie kaartje). Voor de werkzaamheden in het bos, waarvoor ITC zware machines ter beschikking heeft, bestaat een andere groep vrijwilligers, die doen dit werk al vele jaren. In overleg, en na een korte opleiding, kunnen ook lichtere mechanische werkzaamheden plaats vinden, zoals gras maaien.

Tuinplanten over?

Heb je tuinplanten over dan zijn deze van harte welkom. Er zijn wel twee beperkende factoren: het ITC ligt op arme zandgrond met veel bos, dus veel schaduw. Bovendien zijn we blij dat er veel konijnen en af en toe reeën zijn. Het heeft zodoende geen zin planten mee te nemen die op hun menu staan. We hebben een lijst van planten die ze met rust laten, dus vraag die even op.

Dagindeling

9.45 Welkom, koffie of thee
10.00 Stilte meditatie in de meditatiekamer
10.3O Start werkzaamheden.
13.30 Lunch. Neem zelf vegetarische lunch mee. Wij zorgen voor soep.
12.30 Vervolg werkzaamheden
16.00 Afronden werkzaamheden, korte meditatie.

Praktische aspecten

• ITC zorgt voor snoeischaren, tuinhandschoenen etc.
• Neem zelf brood mee voor de lunch. Wij zorgen voor soep, koffie, koekjes etc.
• Geef zo mogelijk op wanner je komt, zodat we voldoende koffie, thee en soep hebben
• Begeleiding: Arend Heijbroek

Data iedere derde zaterdag in de maand, voor het eerst zaterdag 18 maart
Locatie St. Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden, Tel. 035 – 694 51 21

Je bent van harte welkom!

Informatie (aanmelden):

Derde huiskamermuziekmiddag, zaterdag 7 januari AFGELAST!

January 5th, 2017

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat vanwege de voorspelde extreme weersomstandigheden de muziekmiddag van 7 januari is afgelast! :(

Op deze derde huiskamermuziekmiddag wordt er gemusiceerd door Blokfluitensemble Clemens, een zestal amateurs die vooral de ervaring van samenspel belangrijk vinden. Schoonheid ontstaat als je begrijpt wie wàt doet en er samen aan werkt om een muziekstuk mooi te laten klinken. Dit proces meemaken verdiept je muzikaliteit ook als je ernaar luistert.

Er zal o.a. consortmuziek van Anthony Holborne (1599) gespeeld worden en ook een lied over Driekoningen van J.S. Bach.

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis)
Tijd zaterdag 7 januari, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten bijdrage in de kosten € 5
Aanmelden Graag even een bericht dat je komt, zodat voldoende koffie en thee klaar staat: mail aan Martie Velthuis of bel 035 – 541 71 18

 

Tweede huiskamermuziekmiddag, zaterdag 3 december

November 29th, 2016

Tijdens de tweede huiskamermuziekmiddag op het ITC gaan we luisteren naar het Lied van Olav Åsteson, vertolkt door Astrid Schoots, zang, en Joost van Leeuwen, piano. Omdat dit Lied een inwijdingsverhaal bevat en uitnodigt tot meditatie en diep schouwen in je innerlijk, is de opzet deze keer anders dan de vorige. De muziekles komt een volgende keer weer aan bod, nu verdiepen we ons in de symboliek van de 13 heilige nachten. Ter voorbereiding hieronder enkele links. Als je de tekst de komende week met je meeneemt, kan je je tijdens de uitvoering door de muziek laten leiden.

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis)
Tijd zaterdag 3 december, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten bijdrage in de kosten € 5
Aanmelden Graag even een bericht dat je komt, zodat voldoende koffie en thee klaar staat: mail aan Martie Velthuis of bel 035 – 541 71 18

Warm aanbevolen!

Een mooie tekst:

En tot slot nog een paar bladzijden (vanaf blz. 66) van Rudolf Steiner:

 

Eerste muziekmiddag met Martie Velthuis, zaterdag 5 november

November 2nd, 2016

In de huiskamer van St. Michael’s House laat Martie Velthuis aan leden van de TS en geïnteresseerden levende muziek horen en gaat daarover iets vertellen. Daarbij wordt de muziek in de maatschappelijke of historische context geplaatst.

Iedere keer wordt ook solfège-les gegeven om het gehoor te ontwikkelen door te herkennen, zo mogelijk wordt er ook iets gezongen. Als deze basis is gelegd, helpen beide aspecten, ervaring en inzicht, ons om te begrijpen wat H.P. Blavatsky leert in haar esoterische instructies uit De Geheime Leer deel III over de mens, de muziek, kleuren en zevenvoudigheid. De relevante passages worden bestudeerd.

Deze eerste keer zullen Terry Pratt en Martie Velthuis duo’s voor gamba spelen van Morley en Couperin.

Iedereen is van harte welkom!

Tijd: iedere eerste zaterdagmiddag van de maand, aanvang 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. De eerste keer op zaterdag 5 november.
Kosten: een kleine vrijwillige bijdrage
Plaats: St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19 1411 GT Naarden Op de site www.itc-naarden.org vindt je de routebeschrijving, het landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis.
Meenemen: muziekpapier en lijntjespapier, potlood, gum.
Aanmelden: graag even een bericht, per mail via martievelthuis@gmail.com of telefonisch 035 – 541 71 18