"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

President’s Blog February – March 2017

April 7th, 2017

In the President’s Blog of February-March 2017, Tim Boyd reports on – among other things – a very special strategic planning meeting of the General Council of the Theosophical Society at the ITC, which took place in the first week of March. Several of the GC members are interviewed, giving an impression of the meeting, supported by some nice pictures of the Centre.
 


 

Muziekmiddag op zaterdag 1 april

March 18th, 2017

Op zaterdag 1 april is er weer een muziekmiddag op St. Michael’s House op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Deze keer komen Kim Grisel klarinet, Ireen van Bijnen sopraan en Karel Goossens piano voor ons romantische muziek uitvoeren onder andere Der Hirt auf dem Felsen van Schubert, zie voor meer details het krantenknipsel over een eerder optreden in Uithoorn. U bent van harte welkom!

optreden

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (routebeschrijving zie Contact, het landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis)
Tijd zaterdag 4 maart, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten kleine vrijwillige bijdrage
Aanmelden graag even een bericht dat je komt, ivm koffie en thee: mail aan of bel 035 – 541 71 18
 

Muziekmiddag op 11 maart

March 4th, 2017

Remmert Velthuis

Remmert Velthuis

Gerben Uilenbroek

Gerben Uilenbroek

Het ITC organiseert zaterdag 11 maart weer een muziekmiddag, onder leiding van Martie Velthuis. Martie schrijft er het volgende over: “Remmert Velthuis, bariton en Gerben Uilenbroek piano gaan voor ons liederen uitvoeren van Franz Schubert en Robert Schumann die gaan over de komst van de lente die de ontluikende liefde symboliseert. Met een kleine reis in de tijd komen we uit bij Arnold Schönberg, van wie we ook enkele liederen horen. Gerben speelt regelmatig in kamermuziekensembles en met zangers. Daarnaast begeleidt hij koren en treedt hij op met orkesten. Al sinds zijn opleiding, bij Elise Galama en Ira Spaulding aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, heeft Remmert een voorkeur voor de Duitse romantische liedkunst.

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (routebeschrijving zie Contact, het landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis)
Tijd zaterdag 4 maart, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten kleine vrijwillige bijdrage
Aanmelden graag even een bericht dat je komt, ivm koffie en thee: mail aan of bel 035 – 541 71 18
 

Internationaal Symposium op zondag 5 maart 2017

February 9th, 2017

flower_symposiumVan 4 tot en met 8 maart 2017 zullen op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden veel internationale voorzitters van de TS, The Theosophical Society (Adyar), aanwezig zijn, waaronder de International President Tim Boyd. Om de TS-leden in Europa te laten meeprofiteren van hun aanwezigheid is in alle spoed een Symposium georganiseerd op zondag 5 maart 2017, met een aantal korte lezingen van maximaal 20 minuten. Voor het complete programma zie de folder van het Symposium.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Wat is onze visie op de TS over vijftig jaar?
 • De oorspronkelijke inspiratie om de TS op te richten
 • Het bewuste, onderbewuste en onbewuste denkvermogen in ons dagelijks leven
 • Het komende Europese Congres in Barcelona in augustus 2017
 • Dienstbaarheid
 • Samen zijn we dienstbaar
 • Het Adyar Renovatieplan
 • Adyar, en het werk van de TS wereldwijd
 • De internationale bijeenkomsten van Jonge Theosofen
 • Apollonius van Tyana
 • De Link Officers Meditatie van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden
 • Discussie, vragen en antwoorden.
Organisatie TVN ism ITC en EFTS
Voertaal Engels
Datum zondag 5 maart 2017
Tijd 9.30 tot 15.30 uur
Locatie Besant Hall van het ITC in Naarden
Kosten entree EUR 5 inclusief koffie/thee/soep
Toegankelijkheid NB deze bijeenkomst is alleen voor TS (TVN) leden!
Aanmelding Graag vantevoren opgeven via in verband met de catering. Neem wel uw eigen lunchpakket mee!
Volledige informatie Leaflet of the Symposium

 

De Nag Hammadi-geschriften: inleiding en gesprek met Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans, op dinsdag 7 maart

February 9th, 2017

filippus2Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans zullen teksten uit de Nag Hammadi-geschriften met ons bespreken. Parcival en Christiaan zijn beiden priester in de Vrij-Katholieke kerk. De te behandelen strofen zijn gekozen uit de tekst van het Evangelie van Filippus: 37, 86, 89, 95, 97 en 101. (uitgave: J. Slavenburg en W. Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften, Ankh-Hermes, Deventer, 2004) De inleiding zal worden ondersteund met een PowerPoint-presentatie.

Uit het schriftelijke materiaal behorende bij de inleiding: “Het Evangelie volgens Filippus is een van de belangrijkste teksten uit de kruik van Nag Hammadi. Binnen deze verzameling van 101 strofen bevindt zich een aantal wijsheidsspreuken die een equivalent kennen in de antieke wereldliteratuur, zoals in de aloude Indische geschriften en de koans in de Zen-traditie. Het Evangelie volgens Filippus is een christelijk geschrift dat ons op sommige plaatsen mededelingen doet over Jezus en enkele keren ook een uitspraak van hem weergeeft. De meeste strofen geven blijk van een uitermate esoterische opvatting van het (toen nog jonge) christendom. Ook in die zin zijn zij, buiten zeldzaam mooi, heel interessant, omdat zij laten zien welke niet-dogmatische stromingen er in het christendom van de tweede eeuw, de vermoedelijke fase van de eindredactie van dit geschrift, nog konden bloeien. ”

Organisatie Annie Besant Loge van de Theosofische Vereniging in Nederland
Locatie Besant Hall (NB: in tegenstelling tot eerdere programmainformatie ditmaal niet in Ashrama!)
Tijdstip dinsdag 7 maart, koffie 19.30 uur, aanvang 20.00
Kosten vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld

 

Muziekmiddag op zaterdag 4 februari

February 1st, 2017

Zaterdag 4 februari komt Rob Kietselaar voor ons gitaar spelen. Hij speelt een gevarieerd programma met heel bijzondere eigen composities, een Sarabande van Bach en een stuk dat heet “The Little Flower and the Sun” en dat klinkt tussen Arabisch en Flamenco in. Genoeg om naar uit te zien!

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis) Voor volledige routebeschrijving zie Contact/Route
Tijd zaterdag 4 februari, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten kleine vrijwilige bijdrage
Aanmelden Graag even een bericht dat je komt, zodat voldoende koffie en thee klaar staat: mail aan Martie Velthuis of bel 035 – 541 71 18