"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

De Nag Hammadi-geschriften: inleiding en gesprek met Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans, op dinsdag 7 maart

February 9th, 2017

filippus2Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans zullen teksten uit de Nag Hammadi-geschriften met ons bespreken. Parcival en Christiaan zijn beiden priester in de Vrij-Katholieke kerk. De te behandelen strofen zijn gekozen uit de tekst van het Evangelie van Filippus: 37, 86, 89, 95, 97 en 101. (uitgave: J. Slavenburg en W. Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften, Ankh-Hermes, Deventer, 2004) De inleiding zal worden ondersteund met een PowerPoint-presentatie.

Uit het schriftelijke materiaal behorende bij de inleiding: “Het Evangelie volgens Filippus is een van de belangrijkste teksten uit de kruik van Nag Hammadi. Binnen deze verzameling van 101 strofen bevindt zich een aantal wijsheidsspreuken die een equivalent kennen in de antieke wereldliteratuur, zoals in de aloude Indische geschriften en de koans in de Zen-traditie. Het Evangelie volgens Filippus is een christelijk geschrift dat ons op sommige plaatsen mededelingen doet over Jezus en enkele keren ook een uitspraak van hem weergeeft. De meeste strofen geven blijk van een uitermate esoterische opvatting van het (toen nog jonge) christendom. Ook in die zin zijn zij, buiten zeldzaam mooi, heel interessant, omdat zij laten zien welke niet-dogmatische stromingen er in het christendom van de tweede eeuw, de vermoedelijke fase van de eindredactie van dit geschrift, nog konden bloeien. ”

Organisatie Annie Besant Loge van de Theosofische Vereniging in Nederland
Locatie Besant Hall (NB: in tegenstelling tot eerdere programmainformatie ditmaal niet in Ashrama!)
Tijdstip dinsdag 7 maart, koffie 19.30 uur, aanvang 20.00
Kosten vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld

 

Muziekmiddag op zaterdag 4 februari

February 1st, 2017

Zaterdag 4 februari komt Rob Kietselaar voor ons gitaar spelen. Hij speelt een gevarieerd programma met heel bijzondere eigen composities, een Sarabande van Bach en een stuk dat heet “The Little Flower and the Sun” en dat klinkt tussen Arabisch en Flamenco in. Genoeg om naar uit te zien!

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis) Voor volledige routebeschrijving zie Contact/Route
Tijd zaterdag 4 februari, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten kleine vrijwilige bijdrage
Aanmelden Graag even een bericht dat je komt, zodat voldoende koffie en thee klaar staat: mail aan Martie Velthuis of bel 035 – 541 71 18

 

Mindful werken in de ITC tuinen

January 19th, 2017

Je bent van harte welkom om mee te werken tijdens een van onze tuindagen op het ITC. Je hoeft hiervoor geen ervaring met tuinieren te hebben. Bij het verdelen van het werk houden we rekening met de mogelijkheden van een ieder.

Mindful werken

Het is heerlijk om in aandacht te werken in de sfeer van het ITC. Dit betekent dat de handeling zelf belangrijker is dan het resultaat. Bij het wieden van onkruid, het snoeien, planten en maaien houden we onze aandacht in het moment. Dit is een goede meditatieoefening op zich. We beginnen en eindigen de dag met een korte stilte meditatie, en werken zoveel mogelijk in stilte. Als je tussendoor toch even over het werk wilt overleggen, doen we dat zo bondig mogelijk en in aandacht. Je kan ook in je eentje in stilte werken. Tijdens de lunch, binnen of buiten, proberen we met volle aandacht te eten, zo veel mogelijk in stilte. Bij slecht weer komt de dag te vervallen.

De tuinen van het ITC

Het ITC bestaat uit een parkachtig bos van 16 hectare en enkele tuinen. Tijdens de werkzaamheden concentreren we ons met name op de meditatietuin bij de blokhutten, de tuinen rond St. Michaels House, en de Garden of Remembrance (zie kaartje). Voor de werkzaamheden in het bos, waarvoor ITC zware machines ter beschikking heeft, bestaat een andere groep vrijwilligers, die doen dit werk al vele jaren. In overleg, en na een korte opleiding, kunnen ook lichtere mechanische werkzaamheden plaats vinden, zoals gras maaien.

Tuinplanten over?

Heb je tuinplanten over dan zijn deze van harte welkom. Er zijn wel twee beperkende factoren: het ITC ligt op arme zandgrond met veel bos, dus veel schaduw. Bovendien zijn we blij dat er veel konijnen en af en toe reeën zijn. Het heeft zodoende geen zin planten mee te nemen die op hun menu staan. We hebben een lijst van planten die ze met rust laten, dus vraag die even op.

Dagindeling

9.45 Welkom, koffie of thee
10.00 Stilte meditatie in de meditatiekamer
10.3O Start werkzaamheden.
13.30 Lunch. Neem zelf vegetarische lunch mee. Wij zorgen voor soep.
12.30 Vervolg werkzaamheden
16.00 Afronden werkzaamheden, korte meditatie.

Praktische aspecten

• ITC zorgt voor snoeischaren, tuinhandschoenen etc.
• Neem zelf brood mee voor de lunch. Wij zorgen voor soep, koffie, koekjes etc.
• Geef zo mogelijk op wanner je komt, zodat we voldoende koffie, thee en soep hebben
• Begeleiding: Arend Heijbroek

Data iedere derde zaterdag in de maand, voor het eerst zaterdag 18 maart
Locatie St. Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden, Tel. 035 – 694 51 21

Je bent van harte welkom!

Informatie (aanmelden):

Derde huiskamermuziekmiddag, zaterdag 7 januari AFGELAST!

January 5th, 2017

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat vanwege de voorspelde extreme weersomstandigheden de muziekmiddag van 7 januari is afgelast! :(

Op deze derde huiskamermuziekmiddag wordt er gemusiceerd door Blokfluitensemble Clemens, een zestal amateurs die vooral de ervaring van samenspel belangrijk vinden. Schoonheid ontstaat als je begrijpt wie wàt doet en er samen aan werkt om een muziekstuk mooi te laten klinken. Dit proces meemaken verdiept je muzikaliteit ook als je ernaar luistert.

Er zal o.a. consortmuziek van Anthony Holborne (1599) gespeeld worden en ook een lied over Driekoningen van J.S. Bach.

Plaats St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden (landgoed inrijden vanaf de Valkeveenselaan, parkeren bij het huis)
Tijd zaterdag 7 januari, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
Kosten bijdrage in de kosten € 5
Aanmelden Graag even een bericht dat je komt, zodat voldoende koffie en thee klaar staat: mail aan Martie Velthuis of bel 035 – 541 71 18