"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Activities Agenda

Voorjaarsdag 2019: Het verband tussen karate-do en theosofie AFGELAST

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Datum: 16 Maart 2019 NB: DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST!Sacred Places – How to Perceive, Preserve, and Co-Create Them

LabyrinthWith: Kurt Leland
Organised by: Theosofische Vereniging in Nederland and ITC
Language: English
Date: 2 June 2019
Time: 10.00 Arrival and coffee/tea, first lecture starts at 10.30
Location: Besant Hall, ITC
Entry Fee: TS members EUR 25,- / non-members EUR 35,-
Full information: Download the leaflet
Subscription (mandatory): through email or phone 020 – 676 56 72 (wo-za, 13-17 u)
Reading matter (PDF): Interview with Kurt Leland on Latent Powers
Reading matter translated to Dutch (docx): Interview met Kurt Leland vertaald

  Sacred Places
  Many of us have experienced the calming, peaceful, uplifting character of sacred places, perhaps in a church, a favourite place in nature, or an ancient site of pilgrimage and worship. These are places where it seems that our inner and outer worlds, the soul and body, come together and we feel restored and whole. In this daylong workshop, we will explore the outer characteristics of sacred places, such as the many forms they take, as well as their inner characteristics, the energies and beings that sustain them. We will also learn how to create our own sacred places at home or at work.

  The program
  Theosophical teachings on subtle planes and beings provide a useful template for understanding the powers latent in sacred places and how to attune ourselves to them. Join Theosophical clairvoyant Kurt Leland in an experiential investigation of our relationship to sacred places and their power to heal and make us whole.

  Kurt Leland
  A National Lecturer for the Theosophical Society in America, Mr. Leland has published nine books on subjects such as astral projection, the afterlife, the chakras, and the spiritual effects of composing, performing, and listening to music. He is now working on a book about living and working with nature spirits and devas (angels).Seminar “The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life”

Organised by: ITC
Language: English
Dates: 21-25 June 2019
Leaflet: download the leaflet (PDF)
Registration form: download the form (Microsoft Word .docx format)


Kennismaking met theosofie 2018-2019

Eeuwige Wijsheid

Deze serie van acht bijeenkomsten is, zoals de titel zegt, “Kennismaking met theosofie”, dat wil zeggen een breed overzicht te krijgen van wat theosofie is. Daarbij worden aanknopingspunten aangereikt voor studie of spirituele praktijk. Verder is er veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Ze zijn heel uitdrukkelijk niet bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kan desgewenst het bijbehorende hoofdstuk worden bestudeerd van het boek “Theosofie: eeuwige wijsheid voor deze tijd”. Dit boek is te koop via de boekhandel van de Theosofische Vereniging en kost EUR 15,?. (ook online, via www.theosofie.nl) Studie vooraf is geen noodzaak, maar kan prettig zijn!

Tijdstip: 8 bijeenkomsten op zondagmiddagen, 14.00-16.00, olv Ingmar de Boer
Lokatie: St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Studieboek: Theosofie eeuwige wijsheid voor deze tijd
Kosten: geen (behalve de kosten van het studieboek)
Informatieblad: download het informatieblad (PDF)
Meer informatie: , of tel 035 – 694 01 80 (Ingmar)

Data en onderwerpen

 1. 7 oktober – “Theosofie als wijsheid” – Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid”. Wat is wijsheid precies? Kun je die verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog? Hoofdstuk in het boek: 2
 2. 4 november – “De eenheid van mens en universum” – Broederschap der mensheid is het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging. Wat is de betekenis hiervan? Hoe ziet een ideale wereld eruit en hoe wordt die realiteit? Hoofdstuk in het boek: 3
 3. 2 december – “Wat is meditatie?” – Meditatie is eigenlijk altijd een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Wat is het doel van meditatie? Hoe kun je zelf mediteren? Hoe vind je je eigen manier van mediteren? Hoofdstuk in het boek: 10
 4. 6 januari – “De mens als samengesteld wezen” – Het theosofisch mensbeeld. De aura van de mens en de chakra’s. Hoofdstuk in het boek: 6
 5. 3 februari – “Het pad van geestelijke ontwikkeling” – Het spirituele pad in hindoeïsme en boeddhisme. Stadia van ontwikkeling in het Noordelijke boeddhisme. Hoofdstuk in het boek: 9 en 12
 6. 3 maart – “Evolutie en het ontstaan van het heelal” – Alles in het heelal “leeft”, en ontwikkelt zich. Wat is het einddoel van deze ontwikkeling? Wat is het allereerste begin? Hoofdstuk in het boek: 5
 7. 7 april – “Karma en reïncarnatie” – Karma als kosmisch evenwicht. De dood “en daarna” in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek. Hoofdstukken in het boek: 7 en 8
 8. 5 mei – “De Theosofische Vereniging” – Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden. Hoofdstuk uit het boek: Bijlage A

Programma TVN Afdeling Naarden/’t Gooi 2018-2019

Georganiseerd door: TVN Afdeling Naarden/’t Gooi
Taal: Nederlands
Locatie: St. Michael’s House, ITC
Volledige informatie: download de folder
Website van de afdeling: TVN Afdeling Naarden/’t Gooi
Vragen per mail:

Najaarsdag TVN 2019 [werktitel]

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Datum: 9 november 2019


Voorjaarsdag TVN 2019 [werktitel]

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Datum: 15 februari 2020


Seminar 2020 [provisional title]

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Datum: 12-14 June 2020


Seminar 2021 with Kurt Leland [provisional title]

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Datum: 11-13 June 2021


Seminar Administration ITC

 

Email
Telephone +31 – (0)35 – 5417118 (Martie Velthuis)
Contact information Contact / Route