"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Activities Agenda

Latente Vermogens in de Mens – 1. Rituelen en Genezing

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 15 februari 2020 (eerste van de twee “voorjaarsdagen”)
Folder: Latente Vermogens in de Mens 2019-2020
Meer informatie: mail naar

Het Internationaal Theosofisch Centrum en de Theosofische Vereniging in Nederland gaan in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 evenementen organiseren rond het thema Latente vermogens in de mens, en willen daarmee de aandacht vestigen op de derde van de drie bekende doeleinden. Ook Theosofia zal hierover publiceren, om te beginnen met het septembernummer van dit jaar, wat geheel aan dit thema gewijd is.

Dat we juist nu aandacht hiervoor vragen heeft te maken met het feit dat er in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers zoveel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel tempo treedt er steeds meer aan het licht. Steeds meer mensen hebben tegenwoordig exceptionele en transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dwz dat zij de normale grenzen van ruimte en tijd, waarin ons bewustzijn werkzaam is, overschrijden.

Het tweede evenement zal plaatsvinden op 15 februari en handelen over Rituelen en Genezing met vier sprekers die experts zijn op dit gebied: Dr. Gert Jan van der Steen, Jan Taal, Dr. Mona Irrmischer en Dr. Laurie Faro. In de folder treft u uitgebreide informatie aan, niet alleen over 15 februari maar ook over de komende evenementen in 2020.View Fullscreen

Voorjaarsdagen TVN 2020: “Latente Vermogens in de Mens – 2. Werken met energieën” [CANCELLED]

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 9 mei 2020 (tweede van de twee “voorjaarsdagen”)


International Symposium 2020: “The Science of Powers Latent in Humankind” [CANCELLED]

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 12-14 June 2020


Seminar with Trân-Thi-Kim-Diêu 2020 “The Science of Powers Latent in Humankind” [CANCELLED]

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 15-17 June 2020 (arrival on the 15th, from 16.00 hrs CDT)
Registration form: in Microsoft Word format (.docx)


Najaarsdagen TVN 2020: “1. Tussen dood en geboorte (1)”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 17 oktober 2020 (eerste van de twee najaarsdagen) [gewijzigd: was 3 oktober]

Najaarsdagen TVN 2020: “2. De bovennatuurlijke natuur”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 7 november 2020 (tweede van de twee najaarsdagen)


Voorjaarsdagen TVN 2021: “Tussen dood en geboorte (2)”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 20 februari (eerste van de twee voorjaarsdagen)

Voorjaarsdagen TVN 2021: “Nieuwe vormen van spiritualiteit”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 17 april 2021 (tweede van de twee voorjaarsdagen)


International Seminar 2021 with Kurt Leland [provisional title]

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 11-13 June 2021


Seminar Administration ITC