"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Activities Agenda

Kennismaking met theosofie

Data 2016-2017: 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart (!), 23 april, 14 mei
Studieboek: Theosofie eeuwige wijsheid voor deze tijd
Kosten: geen (behalve desgewenst kosten van het studieboek)
Informatieblad: download informatieblad (PDF)
Meer informatie: , of tel 035 – 694 01 80 (Ingmar)

Meditatiecursus 2016-2017

Met Ineke Vrolijk
Organisatie: ITC
Taal: Nederlands
Lokatie: ITC, St. Michael’s House (meditatiekamer), Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data cursus: 30 oktober, 27 november 2016, 29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei 2017 (7 zondagen)
Data terugkomdagen voor deelnemers van eerdere cursussen: 23 oktober 2016, 19 februari en 21 mei 2017
Tijdstip: aanvang 10.00 uur, met koffie. Eindtijd rond 16.00 uur.
Kosten: € 70 voor de hele cursus, € 30 voor de terugkomdagen.
Neem zelf uw lunchpakket mee; voor soep wordt gezorgd.
Het aantal deelenemers is beperkt tot 20: geef u zo vroeg mogelijk op.
Inschrijven: , or phone +31 – (0)35 – 5417118 (Martie Velthuis)

Voor volledige informatie, zie het kader (klik voor groter formaat):

Meditatiecursus 2016-2017

Symposium with International President Tim Boyd, Vic Hao Chin jr. and others

Organised by: ITC
Language: English
Date: 5 March 2017
More information: Leaflet of the Symposium

Unable to display PDF
Click here to download

TVN Voorjaarsdag met Wim van de Laar: De Upanishads

Organisatie: TVN
Taal: Nederlands
Lokatie: Besant Hall, ITC Naarden
Datum: Zondag 12 maart 2017
Meer informatie: Flyer Voorjaarsdag
Link: Vooraankondiging Voorjaarsdag

Zondag 12 maart verzorgt Wim van de Laar voor de Theosofische Vereniging in de Besant Hall in Naarden een dag over de oude wijsheidsteksten van het hindoeïsme, de Upanishads. In de volgende nieuwsbrief, op internet en door middel van een papieren folder zal binnenkort meer informatie over het programma volgen.

In het worstelen met de kernvragen van het leven kun je eigenlijk alleen maar dankbaar zijn dat er door de eeuwen geschriften zijn ‘verschenen’ die de weg van de mens ophelderen. Ze bevatten een kennis die door en over alles heen gaat, die de tijdelijkheid van de tijd overstijgt. De Upanishads behoren daar zonder meer toe. De taal en beeldspraak van deze oerboeken is rijk en wonderlijk en soms, op het oog, ontoegankelijk. Blijkbaar dient er voor het begrijpen ervan innerlijk iets geraakt te worden, iets dat resoneert op hetzelfde ‘niveau’.

De Upanishads richten zich direct op het meest wezenlijke, op wat werkelijk is en blijvend, over vrijheid en totale, niet geconditioneerde vervulling. Ze onderwijzen over een ongeziene maar uiteindelijke werkelijkheid, schuilgaand achter de ons vertrouwde ‘schijnwerkelijkheid’. De ‘hoogste’ werkelijkheid wordt Brahman, het Absolute, of Ātman, het Zelf, genoemd. Het verblijft in je als Bewustzijn. Dat is je essentie, je eigenlijke Ik. Het is iets wat onmiddellijk en evident is, maar wat toch steeds wordt ‘gemist’ en uit zicht blijft.

Het onderricht is bedoeld voor de mens die een onbedwingbaar verlangen heeft dat vrije te worden, om ‘in de echt te gaan’ met zichzelf, en het onechte en ketenende te doorprikken. Op deze dag gaat Wim van de Laar in op de context van de Upanishads in de Indiase filosofie, en hoe je de teksten praktisch kunt lezen kunnen. Bovenal echter zal het gaan over de kernthema’s van het onderricht: de herkenning van jezelf als Bewustzijn, de aard van de wereld en het individuele bestaan, onwetendheid en het ‘pad’ naar bevrijding.

Wim van de Laar (1961) is yogaleraar en vertaler. Hij werkte zeven jaar aan De Upanishads, de meest uitgebreide vertaling in het Nederlands tot zover.

ITC Tuingroep, eerste bijeenkomst: Mindful werken in de ITC tuinen

Organisatie: ITC
Taal: Nederlands/Engels en stilte
Datum: 18 Maart 2017
Meer informatie: Mindful werken in de ITC tuinen (blogpost 19 januari 2017)

ITC Vriendendag

Organisatie: ITC
Taal: Nederlands
Datum: 13 Mei 2017
Toegang: ditmaal uitsluitend voor geregistreerde Vrienden en voor hen die zijn uitgenodigd door de EC

Seminar and Retreat 2017: “To Be a Lamp Onto Oneself – Mindfulness: A Gateway to a Spiritual Life” with Fernando de Torrijos

Organised by: ITC
Language: English
Location: Besant Hall, ITC Naarden
Date: 23-28 June 2017
Leaflet: Seminar and Retreat 2017
Registration form: in Word format (.docx)
Article by N. Sri Ram: To Be a Lamp onto Oneself
Another article by Atmarand Dhondo Dhopeshwarkar originally published in 1953: Krishnamurti and the Experience of the Silent Mind

Unable to display PDF
Click here to download

38th European Congress in Barcelona: “Theosophy: A Way towards Universal Consciousness”

Organised by: European Federation of the Theosophical Society (EFTS)
Language: English
Location: not at the ITC, see link
Dates: 21-26 August 2017
Link: 38th European Congress at the EFTS web site

Open Dag op het ITC 2017

Taal: Nederlands
Lokatie: ITC Naarden
Datum: 2 September 2017
Flyer: Open Dag 2017

Unable to display PDF
Click here to download

Day with International President Tim Boyd, including public lecture

Organised by: ITC
Language: English
Date: 3 September 2017

Krishnamurti Studiedag [werktitel]

Organisatie: ITC i.s.m. Krishnamurti Studiecentrum Bilthoven
Taal: voertaal Nederlands, een van de lezingen in het Engels
Lokatie: Besant Hall, ITC Naarden
Datum: 24 September 2017

Retreat 2017 [provisional title]

With Pablo Sender
Language: English
Dates: 6-10 October 2017

European School of Theosophy 2017

Organised by: European School of Theosophy
Language: English
Dates: 12-17 October 2017
Link: www.europeanschooloftheosophy.com

TVN Najaarsdag 2017 [werktitel]

Organisatie: TVN
Taal: Nederlands
Lokatie: Besant Hall, ITC Naarden
Datum: 11 november 2017 [NB: GEWIJZIGD naar 5 november]

Krishnamurti Studiedag [werktitel]

Organisatie: ITC i.s.m. Krishnamurti Studiecentrum Bilthoven
Taal: voertaal Nederlands, een van de lezingen in het Engels
Lokatie: Besant Hall, ITC Naarden
Datum: 19 november 2017

Kerstbijeenkomst [werktitel]

Organisatie: ITC en TVN
Taal: Nederlands
Datum: 16 December 2017

Seminar with Linda and Pedro Oliveira [provisional title]

Organised by: ITC
Language: English
Dates: 2-3 June 2018

 


Seminar Administration ITC

Email
Telephone +31 – (0)35 – 5417118 (Martie Velthuis)

more Contact information: see Contact / Route