"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Activities Agenda

Kennismaking met theosofie 2019-2020

Eeuwige Wijsheid

Deze serie van acht bijeenkomsten is, zoals de titel zegt, “Kennismaking met theosofie”, dat wil zeggen een breed overzicht te krijgen van wat theosofie is. Daarbij worden aanknopingspunten aangereikt voor studie of spirituele praktijk. Verder is er veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Ze zijn heel uitdrukkelijk niet bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kan desgewenst het bijbehorende hoofdstuk worden bestudeerd van het boek “Theosofie: eeuwige wijsheid voor deze tijd”. Dit boek is te koop via de boekhandel van de Theosofische Vereniging en kost EUR 15,-. (ook online, via www.theosofie.nl) Studie vooraf is geen noodzaak, maar kan prettig zijn!

Tijdstip: 8 bijeenkomsten op zondagmiddagen, 14.00-16.00, olv Ingmar de Boer
Lokatie: St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Studieboek: Theosofie eeuwige wijsheid voor deze tijd
Kosten: geen (behalve de kosten van het studieboek)
Informatieblad: **volgt spoedig**
Meer informatie: , of tel 035 – 694 01 80 (Ingmar)

Data en onderwerpen

  1. 29 september – “Theosofie als wijsheid” – Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid”. Wat is wijsheid precies? Kun je die verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog? Hoofdstuk in het boek: 2
  2. 27 oktober – “De eenheid van mens en universum” – Broederschap der mensheid is het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging. Wat is de betekenis hiervan? Hoe ziet een ideale wereld eruit en hoe wordt die realiteit? Hoofdstuk in het boek: 3
  3. 24 november – “Wat is meditatie?” – Meditatie is eigenlijk altijd een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Wat is het doel van meditatie? Hoe kun je zelf mediteren? Hoe vind je je eigen manier van mediteren? Hoofdstuk in het boek: 10
  4. 26 januari – “De mens als samengesteld wezen” – Het theosofisch mensbeeld. De aura van de mens en de chakra’s. Hoofdstuk in het boek: 6
  5. 23 februari – “Het pad van geestelijke ontwikkeling” – Het spirituele pad in hindoeïsme en boeddhisme. Stadia van ontwikkeling in het Noordelijke boeddhisme. Hoofdstuk in het boek: 9 en 12
  6. 22 maart – “Evolutie en het ontstaan van het heelal” – Alles in het heelal “leeft”, en ontwikkelt zich. Wat is het einddoel van deze ontwikkeling? Wat is het allereerste begin? Hoofdstuk in het boek: 5
  7. 26 april – “Karma en reïncarnatie” – Karma als kosmisch evenwicht. De dood “en daarna” in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek. Hoofdstukken in het boek: 7 en 8
  8. 24 mei – “De Theosofische Vereniging” – Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden. Hoofdstuk uit het boek: Bijlage A

Najaarsdag TVN 2019: “Religieuze en mystieke ervaringen”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 9 november 2019


Voorjaarsdagen TVN 2020: “1. Rituelen en genezing”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 15 februari 2020 (eerste van de twee voorjaarsdagen)

Voorjaarsdagen TVN 2020: “2. Werken met energieën”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 9 mei 2020 (tweede van de twee voorjaarsdagen)


International Symposium 2020: “The Science of Powers Latent in Humankind”

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 12-14 June 2020


Seminar with Trân-Thi-Kim-Diêu 2020 “The Science of Powers Latent in Humankind”

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 15-17 June 2020 (arrival on the 15th, from 16.00 hrs CDT)


Najaarsdagen TVN 2020: “1. Tussen dood en geboorte (1)”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 3 oktober 2020 (eerste van de twee najaarsdagen)

Najaarsdagen TVN 2020: “2. De bovennatuurlijke natuur”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 7 november 2020 (tweede van de twee najaarsdagen)


Voorjaarsdagen TVN 2021: “Tussen dood en geboorte (2)”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 20 februari (eerste van de twee voorjaarsdagen)

Voorjaarsdagen TVN 2021: “Nieuwe vormen van spiritualiteit”

Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 17 april 2021 (tweede van de twee voorjaarsdagen)


International Seminar 2021 with Kurt Leland [provisional title]

Organised by: ITC and Theosofische Vereniging in Nederland
Language: English
Date: 11-13 June 2021


Seminar Administration ITC