"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Activities Agenda

Meditatiecursus 2016-2017

Meditatiecursus met Ineke Vrolijk 2017-2018Met Ineke Vrolijk
Organisatie: ITC
Taal: Nederlands
Lokatie: ITC, St. Michael’s House (meditatiekamer), Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data cursus: 21 januari, 18 februari, 15 april, 13 mei en 17 juni, 16 september en 21 oktober 2018. (NB: dit zijn gewijzigde data)
Data terugkomdagen voor deelnemers van eerdere cursussen: 28 januari, 18 maart en 22 april 2018
Tijdstip: aanvang 10.00 uur, met koffie. Eindtijd rond 16.00 uur.
Kosten: € 70 voor de hele cursus, € 30 voor de terugkomdagen.
Neem zelf uw lunchpakket mee; voor soep wordt gezorgd!
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20: geef u zo vroeg mogelijk op.
Inschrijven: , of telefonisch 035 – 541 71 18 (Martie Velthuis)
Volledige informatie: op het informatieblad

Kennismaking met theosofie 2017-2018

Eeuwige Wijsheid

Deze serie van acht bijeenkomsten is, zoals de titel zegt, “Kennismaking met theosofie”, dat wil zeggen een breed overzicht te krijgen van wat theosofie is. Daarbij worden aanknopingspunten aangereikt voor studie of spirituele praktijk. Verder is er veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Ze zijn heel uitdrukkelijk niet bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kan desgewenst het bijbehorende hoofdstuk worden bestudeerd van het boek “Theosofie: eeuwige wijsheid voor deze tijd”. Dit boek is te koop via de boekhandel van de Theosofische Vereniging en kost EUR 15,‒. (ook online, via www.theosofie.nl) Studie vooraf is geen noodzaak, maar kan prettig zijn!

Tijdstip: 8 bijeenkomsten op zondagmiddagen, 14.00-16.00, olv Ingmar de Boer
Lokatie: St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Studieboek: Theosofie eeuwige wijsheid voor deze tijd
Kosten: geen (behalve desgewenst kosten van het studieboek)
Informatieblad: download het informatieblad (PDF)
Meer informatie: , of tel 035 – 694 01 80 (Ingmar)

Data en onderwerpen

  1. 15 oktober – “Theosofie als wijsheid” – Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid”. Wat is wijsheid precies? Kun je die verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog? Hoofdstuk in het boek: 2
  2. 12 november – “De eenheid van mens en universum” – Broederschap der mensheid is het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging. Wat is de betekenis hiervan? Hoe ziet een ideale wereld eruit en hoe wordt die realiteit? Hoofdstuk in het boek: 3
  3. 10 december – “Wat is meditatie?” – Meditatie is eigenlijk altijd een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Wat is het doel van meditatie? Hoe kun je zelf mediteren? Hoe vind je je eigen manier van mediteren? Hoofdstuk in het boek: 10
  4. 14 januari – “De mens als samengesteld wezen” – Het theosofisch mensbeeld. De aura van de mens en de chakra’s. Hoofdstuk in het boek: 6
  5. 11 februari – “Het pad van geestelijke ontwikkeling” – Het spirituele pad in hindoeïsme en boeddhisme. Stadia van ontwikkeling in het Noordelijke boeddhisme. Hoofdstuk in het boek: 9 en 12
  6. 11 maart – “Evolutie en het ontstaan van het heelal” – Alles in het heelal “leeft”, en ontwikkelt zich. Wat is het einddoel van deze ontwikkeling? Wat is het allereerste begin? Hoofdstuk in het boek: 5
  7. 8 april – “Karma en reïncarnatie” – Karma als kosmisch evenwicht. De dood “en daarna” in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek. Hoofdstukken in het boek: 7 en 8
  8. 6 mei – “De Theosofische Vereniging” – Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden. Hoofdstuk uit het boek: Bijlage A

Seminar with Linda and Pedro Oliveira [provisional title]

Organised by: ITC
Language: English
Dates: 2-3 June 2018

Seminar with Trân-Thi-Kim-Diêu on Chinese Philosophy [provisional title]

Organised by: ITC
Language: English
Dates: 6-11 July 2018

The 11th World Congress of the Theosophical Society in Singapore

Language: English
Location: Singapore
Dates: 4-9 August 2018


Seminar Administration ITC

Email
Telephone +31 – (0)35 – 5417118 (Martie Velthuis)
Contact information Contact / Route