"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Afgelasting TVN/ITC activiteiten in mei en juni

April 2nd, 2020 at 23:48

Zoals u zult begrijpen is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. In verband hiermee zullen de activiteiten in mei en juni die op het ITC in de Besant Hall zijn gepland geen doorgang vinden: 9 mei 2020 voorjaarsdag “Latente Vermogens in de Mens – Werken met Energieën” en de twee internationale seminars: “Exploring the Powers Latent in Humankind” 12-14 juni, en “Spiritual Powers in Humankind” met Trân-Thi-Kim-Diêu 15-18 juni. We streven ernaar alle drie deze evenementen in de toekomst weer te in te plannen.

Degenen die vantevoren betaald hadden voor deelname krijgen het geld teruggestort op hun rekening. Houdt rekening met enige vertraging wegens de omstandigheden, maar we doen ons best.

De gemeenschappelijke activiteitencommissie van TVN en ITC wenst u sterkte, geduld en voorzichtigheid, en houdt contact met elkaar, vooral ook met onze zwakkeren en ouderen voor wie deze tijd moeilijk en eenzaam kan zijn.

Comments are closed.