"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Kennismaking met theosofie 2017-2018

October 7th, 2017 at 12:59

Zondag 15 oktober a.s. start weer de maandelijkse gespreksgroep “Kennismaking met theosofie”. De gespreksgroep vindt plaats op 8 zondagmiddagen. Elke bijeenkomst begint met een korte inleiding over het onderwerp van die middag. Daarna volgt een gesprek waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen, hetzij actief hetzij passief.

De gespreksgroep vereist geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten opzichte van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Doel van de gesprekken is “Kennismaking met theosofie”, en ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor diegenen die veel ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vooraf opgeven is niet nodig. Het is ook niet nodig alle bijeenkomsten te volgen, maar er zit wel een opbouwende volgorde in de inleidingen.

1. 15 oktober – Theosofie als wijsheid
2. 12 november – De eenheid van mens en universum
3. 10 december – Wat is meditatie?
4. 14 januari – De mens als samengesteld wezen
5. 11 februari – Het pad van geestelijke ontwikkeling
6. 11 maart – Evolutie en het ontstaan van het heelal
7. 8 april – Karma en reïncarnatie
8. 6 mei – De Theosofische Vereniging

Voor meer informatie, zie de Activities Agenda

 

Comments are closed.