"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Krishnamurti studiedagen: 24 september en 19 november 2017 – De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie

September 16th, 2017 at 7:04

jkstudiedagMet enthousiasme kondigen wij twee bijzondere dagen op het ITC in Naarden aan, de Krishnamurti studiedagen op 24 september en 19 november 2017, met als titel De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie. Het worden twee dagen van zelfwerkzaamheid waar je bezig bent met je eigen ontwikkeling. De cruciale inzichten van J. Krishnamurti die aan de orde komen kunnen daarbij veel verheldering bieden.

Tijdens de eerste studiedag wordt het terrein of de context verkend en worden begrippen verduidelijkt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de rol van de mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken om tot transformatie te komen. In de middag wordt dit verder door studiegroepen uitgediept. Zo ontstaat een duidelijke basis voor verder onderzoek.

De tweede studiedag staat in het teken van de praktische aspecten van innerlijke transformatie. In de ochtend wordt een samenvatting gegeven van de eerste studiedag. In korte presentaties worden vervolgens praktische implicaties van de leringen aangegeven en wordt de meditatie van de middag voorbereid.

Dagprogramma 24 september (meer info in de folder)

9.30 ontvangst en koffie
10.00 opening door Peter Jonkers
10.15 inleiding Arend Heijbroek De mens en zijn bewustzijnstoestanden
10.45 inleiding Ingmar de Boer Krishnamurti en het theosofisch gedachtegoed
11.15 inleiding Javier Gomez Rodriguez The root of change. Facing what is
11.45 voorbereiden / uitleg dialooggroepen
12.00 lunchpauze
13.00 dialoog groepen
14.15 theepauze
14.45 dialoog groepen
16.00 afronding

Organisatie Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven, ITC, Theosofische Vereniging in Nederland
Taal voertaal Nederlands, één van de lezingen in het Engels
Sprekers Javier Gomez Rodriguez (spreekt in het Engels), Ingmar de Boer, Arend Heijbroek
Locatie Besant Hall, ITC Naarden
Datum 24 september 2017 eerste dag
Aanvang ontvangst met koffie om 9.30
Inschrijving per e-mail via activities@itc-naarden.org Inschrijving is gewenst, zodat u de reader u vooraf kunt ontvangen. Telefonische informatie via Martie Velthuis: 035 – 541 71 18
Kosten EUR 15 per studiedag op de dag zelf, of EUR 25 bij vooruitbetaling voor de 2 studiedagen op bankrekening NL92RABO 0132937093 t.n.v. Stichting St. Michael AC ovv “Krishnamurti studiedagen”. Soep is inclusief: vergeet niet zelf brood mee te nemen!
Folder downloaden Krishnamurti Studiedagen 2017
 

Comments are closed.