"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

De Nag Hammadi-geschriften: inleiding en gesprek met Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans, op dinsdag 7 maart

February 9th, 2017 at 19:33

filippus2Parcival van Gessel en Christiaan de Moraaz Imans zullen teksten uit de Nag Hammadi-geschriften met ons bespreken. Parcival en Christiaan zijn beiden priester in de Vrij-Katholieke kerk. De te behandelen strofen zijn gekozen uit de tekst van het Evangelie van Filippus: 37, 86, 89, 95, 97 en 101. (uitgave: J. Slavenburg en W. Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften, Ankh-Hermes, Deventer, 2004) De inleiding zal worden ondersteund met een PowerPoint-presentatie.

Uit het schriftelijke materiaal behorende bij de inleiding: “Het Evangelie volgens Filippus is een van de belangrijkste teksten uit de kruik van Nag Hammadi. Binnen deze verzameling van 101 strofen bevindt zich een aantal wijsheidsspreuken die een equivalent kennen in de antieke wereldliteratuur, zoals in de aloude Indische geschriften en de koans in de Zen-traditie. Het Evangelie volgens Filippus is een christelijk geschrift dat ons op sommige plaatsen mededelingen doet over Jezus en enkele keren ook een uitspraak van hem weergeeft. De meeste strofen geven blijk van een uitermate esoterische opvatting van het (toen nog jonge) christendom. Ook in die zin zijn zij, buiten zeldzaam mooi, heel interessant, omdat zij laten zien welke niet-dogmatische stromingen er in het christendom van de tweede eeuw, de vermoedelijke fase van de eindredactie van dit geschrift, nog konden bloeien. ”

Organisatie Annie Besant Loge van de Theosofische Vereniging in Nederland
Locatie Besant Hall (NB: in tegenstelling tot eerdere programmainformatie ditmaal niet in Ashrama!)
Tijdstip dinsdag 7 maart, koffie 19.30 uur, aanvang 20.00
Kosten vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld

 

Comments are closed.