"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Gratis of gereduceerd tarief TVN-leden bij bijeenkomsten met Ravi Ravindra

August 14th, 2014 at 15:27

Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat TVN-leden gratis of tegen gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan een aantal bijeenkomsten die mede worden georganiseerd door prof dr Hans Gerding, emeritus hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de faculteit der wijsbegeerte van de Universiteit Leiden:

    Donderdag 11 September 2014, 18.30-21.00: Ravi Ravindra, Is There Any Need for Spiritual Concerns?, gehouden in de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. (gratis)

    Vrijdag 12 September 2014, 13.30-16.30: Mini-symposium met Paul Heelas en Ravi Ravindra. Prof dr Paul Heelas, spreekt over “Contemporary spirituality and the sacred”, en Ravi Ravindra over “On Knowing and Being”, in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. (gratis)

Bij het volgende symposium krijgen leden van de TVN korting, en betalen dan slechts EUR 100:

    Zaterdag 13 September 2014, 10.00-17.30: Symposium Spirituality in Mental Health 2014, met als sprekers prof dr André van der Braak, dr Rogier Hoenders, prof dr Ravi Ravindra, dr Adeline van Waning, prof dr Paul Heelas, dr Jean-Marie Decuypere, gehouden op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.

Verder vestigen we graag de aandacht op de volgende bijeenkomst met Ravi Ravindra:

    Zondag 14 September 2014, 13.30-17.00: The Wisdom of Patañjali’s Yoga Sutras, gehouden in Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.

Informatie over aanmelding voor de verschillende bijeenkomsten vindt op het informatieblad speciaal voor TVN-leden.

We nodigen u van harte uit deel te nemen!

Comments are closed.