"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Herdenking Radha Burnier

November 1st, 2013 at 11:48

Morgenmiddag – zaterdag 2 November – wordt in de Besant Hall op het Internationaal Theosofisch Centrum een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van Radha Burnier, President van de Theosophical Society, President van het ITC. Een aantal sprekers zullen herinneringen ophalen over hun ervaringen met Radha en wat Radha voor hen heeft betekend. Alle leden van de TVN en Vrienden van het ITC zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en stil te staan bij deze belangrijke President. Er is nog ruimte voor meer bijdragen: graag vantevoren even melden.

Om 13.30 is er koffie. Aanvang programma 14.00. Sluiting uiterlijk 16.00.

Els Rijneker, voorzitter Theosofische Vereniging in Nederland
Arend Heijbroek, voorzitter Internationaal Theosofisch Centrum


Comments are closed.