"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Luisteren naar de stem van de stilte – retraitedagen met Ineke Vrolijk

September 10th, 2013 at 16:48

De eendaagse retraite met Ineke Vrolijk op 12 Mei werd heel positief ontvangen. Bijna alle deelnemers wilden hiermee doorgaan. Er waren bovendien meer inschrijvingen dan plaatsen, zodat een aantal mensen op een wachtlijst staat. We zijn blij de volgende retraite dagen te kunnen aankondigen.

    Basisdagen (=instroomniveau) 3 November 2013, 9 februari 2014
    1e vervolgdagen 17 November 2013, 16 februari 2014
    2e vervolgdagen 16 maart 2014
    3e vervolgdagen 13 april 2014

Het maximale aantal deelnemers voor de retraitedagen wordt teruggebracht tot 20 per dag, dus tijdig inschrijven is van belang. Alle deelnemers volgen eerst de basisdag, daarna de vervolgdagen die een verdere diepgang toelaten. De dagen zijn opgebouwd uit korte inleidingen over verschillende vormen van meditatie, tijdens de vervolgdagen wordt aandacht besteed aan de bewustzijnstoestanden zoals aangegeven in het meditatiediagram van H.P. Blavatsky. Iedere inleiding wordt gevolgd door praktische oefeningen, zoals loop- en zitmeditatie. Dit maakt de dagen afwisselend en dynamisch.
Jongeren en ouderen, mensen met of zonder meditatie-ervaring zijn van harte welkom. Ineke begint bij het begin op de basisdag, maar tijdens de oefeningen zal ieder zijn eigen kwaliteit van stilte kunnen ervaren.

Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans Boeddhistische retraites en geeft binnen een aantal loges meditatiecursussen aan de hand van het meditatiediagram van H.P. Blavatsky. “Het is fascinerend te zien hoe nauw de raakvlakken zijn tussen het meditatiediagram en het Tibetaans Boeddhisme. Maar ook met bijvoorbeeld Johannes van het Kruis”. Over meditatie zegt ze: “Meditatie – ik noem het ook wel aandachtmeditatie – betekent ruimte zijn, die leidt tot een dynamische stilte”.

In de vervolgdagen zullen we o.a. gebruik maken van teksten van H.P. Blavatsky (Stem van de Stilte/De Geheime Leer) Krishnamurti en de Yoga Soetra’s van Patanjali.

Organisatie: ITC, in samenwerking met de TVN
Taal: Nederlands
Lokatie: gebouw Atelier, vlakbij de ingang Valkeveenselaan 19 (zie de routebeschrijving)
Aanvang: 10.00 met koffie, eindtijd rond 16.00
Kosten: € 12,50 Neem zelf brood mee!

Reserveren: per mail via , of telefonisch 035 – 541 71 18

Comments are closed.