"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Archive for the ‘Activities’ Category

The Spiritual Path: er is nog plaats op de European School of Theosophy 2017!

Saturday, October 7th, 2017

EUS_2017De European School of Theosophy is een onafhankelijk initiatief dat opgezet is in 1982 door onder andere Geoffrey Farthing. De school omschrijft zich als volgt:

“The main focus of the School is the research and investigation of the early literature giving rise to the contemporary Theosophical Movement such as HPB’s writings, the Mahatma Letters and more, as well as current developments within the field of humanities and science. Subjects related to Western Esotericism, religions as well as Eastern and Western philosophies are also often blended into the programme.”

Sprekers voor deze editie van de school zijn: Erica Georgiades, Noeline Hart, Gary Kidgell, Jon Knebel, David Nieuwejaers, Michele Sender en Pablo Sender.

Het volledige programma van The Spiritual Path vindt u op de website van de School.

Taal: Engels
Locatie: ITC Naarden
Data: 12-17 Oktober 2017
Brochure: European School of Theosophy 2017
Alle verdere informatie: www.europeanschooloftheosophy.com

 

Kennismaking met theosofie 2017-2018

Saturday, October 7th, 2017

Zondag 15 oktober a.s. start weer de maandelijkse gespreksgroep “Kennismaking met theosofie”. De gespreksgroep vindt plaats op 8 zondagmiddagen. Elke bijeenkomst begint met een korte inleiding over het onderwerp van die middag. Daarna volgt een gesprek waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen, hetzij actief hetzij passief.

De gespreksgroep vereist geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten opzichte van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Doel van de gesprekken is “Kennismaking met theosofie”, en ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor diegenen die veel ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vooraf opgeven is niet nodig. Het is ook niet nodig alle bijeenkomsten te volgen, maar er zit wel een opbouwende volgorde in de inleidingen.

1. 15 oktober – Theosofie als wijsheid
2. 12 november – De eenheid van mens en universum
3. 10 december – Wat is meditatie?
4. 14 januari – De mens als samengesteld wezen
5. 11 februari – Het pad van geestelijke ontwikkeling
6. 11 maart – Evolutie en het ontstaan van het heelal
7. 8 april – Karma en reïncarnatie
8. 6 mei – De Theosofische Vereniging

Voor meer informatie, zie de Activities Agenda

 

Krishnamurti studiedagen: 24 september en 19 november 2017 – De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie

Saturday, September 16th, 2017

jkstudiedagMet enthousiasme kondigen wij twee bijzondere dagen op het ITC in Naarden aan, de Krishnamurti studiedagen op 24 september en 19 november 2017, met als titel De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie. Het worden twee dagen van zelfwerkzaamheid waar je bezig bent met je eigen ontwikkeling. De cruciale inzichten van J. Krishnamurti die aan de orde komen kunnen daarbij veel verheldering bieden.

Tijdens de eerste studiedag wordt het terrein of de context verkend en worden begrippen verduidelijkt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de rol van de mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken om tot transformatie te komen. In de middag wordt dit verder door studiegroepen uitgediept. Zo ontstaat een duidelijke basis voor verder onderzoek.

De tweede studiedag staat in het teken van de praktische aspecten van innerlijke transformatie. In de ochtend wordt een samenvatting gegeven van de eerste studiedag. In korte presentaties worden vervolgens praktische implicaties van de leringen aangegeven en wordt de meditatie van de middag voorbereid.

Dagprogramma 24 september (meer info in de folder)

9.30 ontvangst en koffie
10.00 opening door Peter Jonkers
10.15 inleiding Arend Heijbroek De mens en zijn bewustzijnstoestanden
10.45 inleiding Ingmar de Boer Krishnamurti en het theosofisch gedachtegoed
11.15 inleiding Javier Gomez Rodriguez The root of change. Facing what is
11.45 voorbereiden / uitleg dialooggroepen
12.00 lunchpauze
13.00 dialoog groepen
14.15 theepauze
14.45 dialoog groepen
16.00 afronding

Organisatie Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven, ITC, Theosofische Vereniging in Nederland
Taal voertaal Nederlands, één van de lezingen in het Engels
Sprekers Javier Gomez Rodriguez (spreekt in het Engels), Ingmar de Boer, Arend Heijbroek
Locatie Besant Hall, ITC Naarden
Datum 24 september 2017 eerste dag
Aanvang ontvangst met koffie om 9.30
Inschrijving per e-mail via activities@itc-naarden.org Inschrijving is gewenst, zodat u de reader u vooraf kunt ontvangen. Telefonische informatie via Martie Velthuis: 035 – 541 71 18
Kosten EUR 15 per studiedag op de dag zelf, of EUR 25 bij vooruitbetaling voor de 2 studiedagen op bankrekening NL92RABO 0132937093 t.n.v. Stichting St. Michael AC ovv “Krishnamurti studiedagen”. Soep is inclusief: vergeet niet zelf brood mee te nemen!
Folder downloaden Krishnamurti Studiedagen 2017
 

Open dag op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden – zaterdag 2 september 2017

Friday, September 1st, 2017

Programma, opening door Burgemeester Han ter Heegde van Gemeente Gooise Meren

Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 9.30, waarna Burgemeester Han ter Heegde om 10.00 uur de dag opent, gevolgd door Tim Boyd, de Internationale President van de Theosophical Society en korte bijdragen van de deelnemende organisaties. Vanaf 10.30 is de informatiemarkt geopend, waarna vanaf 11.00 de organisaties vier keer belangstellenden welkom heten voor een workshop of gespreksgroep. Zo kan men kennis maken met diverse aspecten van theosofie, zoals een kennismakingscursus en meditatiecursus, met het werk van de Vrij Katholieke Kerk, Krishnamurti, Raja-Yoga, Energy Healing, Boeddhistische retraites, Soefisme en Tafelronde.

Kinderen zijn welkom

Ouders met kinderen tussen 3 en 16 jaar zijn danook ook van harte welkom. Naast deelname aan de workshop van Tafelronde, een vereniging waar kinderen zich spiritueel kunnen ontplooien door ceremonies en creatieve activiteiten, wordt er voor de rest van de dag voor kinderopvang gezorgd.

Locatie Meentweg 9, 1411 GR Naarden (vind hier een gedetailleerde routebeschrijving)

Meer informatie zie de Activities Agenda op deze site.

Screenshot - 01-09-17 - 18:18:48

A Day with Tim Boyd at ITC Naarden – Sunday 3 September 2017

Wednesday, August 16th, 2017

Tim_Boyd_2017We are pleased to announce programme with Tim Boyd, International President of the Theosophical Society (Adyar). Location will be Besant Hall at the ITC. A range of different topics will be discussed. The morning programme will be for TS members only. The afternoon is also open to the public at large. We look forward to a very interactive day!

Programme

Sunday 3 September 2017 at Besant Hall

10.00 Arrival and coffee
10.30 Opening by Wim Leys, General Secretary TS in the Netherlands
10.35 Introduction by Tim Boyd, for TS members only!
11.30 Q&A
12.30 Lunch break. Please note: bring your own sandwiches, soup will be provided.
14.00 Public lecture by Tim Boyd “A Fast Changing World: Can the Ancient Wisdom Help?”
15.00 Tea break
15.30 Q&A
16.00 Closing

Day Visitors are Welcome at the Seminar on Mindfulness

Thursday, June 22nd, 2017

Day visitors are welcome during the Seminar “To Be a Lamp Onto Oneself – Mindfulness: A Gateway to a Spiritual Life” with Fernando de Torrijos, that is 24 and 25 June. Registration in advance is not necessary. Fee per day is € 25 for TS members and € 35 for non-TS members. Only soup will be provided, so remember to take your own sandwiches!

The complete Daily Program is to be found here: Daily Program, or below.

For more information see the Activities Agenda or contact the Seminar Administration:

Email or telephone +31 – (0)35 – 5417118 (Martie Velthuis)