"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Impressions of the Centre

February 4th, 2012

 • Entrance Hall of Besant Hall
 • Cottage Inside
 • Ashrama Inside
 • Tara and Companion
 • Cottage Outside
 • Library 2013
 • Afrikaantjes
 • Tara Statue
 • Crystal Hall
 • Driveway
 • Forest Path
 • Crystal Door
 • Garden
 • Old Altar
 • Staircase
 • Besant Hall

Seminar on The Voice of the Silence – 21-25 June 2019

January 31st, 2019

The seminar “The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life”, with Martin Leiderman, will give the participants a unique opportunity to reach for a deeper understanding of the basis of The Voice of the Silence (VOS), for the purpose of living and sharing its key ideas. The VOS will be explored in a modern, illustrative and interactive way, expanding and challenging our understanding of it.

The Journey
The approach to The Voice of the Silence will be an integrated one. This means not a line-by-line nor word-by-word approach, from the beginning of the First Fragment to the end of the Third Fragment. The seminar is based on the idea of the Path, taking texts from all three fragments and making a whole of it. In the end most of the texts in the VOS will have been addressed.

The idea is to see ourselves as the Path and on the Path, at the same time trekking alone but with karmic-social responsibilities towards fellow travellers and to nature.

It is a comprehensive understanding and meditation on the Path that will lead us to a better realization of who we are, where we are on the Path, and what barriers and obstacles we face (internal and external). It is a view of how the conscious or unconscious karmic choices we make dictate or affect the life that will lead to the goal. To complement and reinforce what we find in the text of the VOS, there will be references to teachings from other books and articles of H.P. Blavatsky, The Mahatma Letters, and other traditions like Plato, The Egyptian Book of the Dead, amongst others.

For example: in The Book of the Dead we find the soul on its journey to Amenti (Devachan) or to another field leading to union with the Divine (Nirvana). The soul must go through the seven portals (analogous to the seven paramitas) and face obstacles.

The Speaker
Martin Leiderman is an industrial engineer, living in Los Angeles, and working for an electronic avionics company. He is a long-term student of theosophy, as well as a national and international lecturer in Spanish and English. With his wife Susan, Martin holds weekly study groups at their home and participates in the Spanish study group in Los Angeles. Martin is a Board Member of the Krotona Institute of Theosophy.


Seminar: “The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life
Organised by: ITC
Language: English
Dates: 21-25 June 2019
Leaflet: download the leaflet (PDF)
Registration form: download the form (Microsoft Word .docx format)

Sacred Places – How to Perceive, Preserve, and Co-Create Them

January 31st, 2019

Sacred Places
LabyrinthMany of us have experienced the calming, peaceful, uplifting character of sacred places, perhaps in a church, a favourite place in nature, or an ancient site of pilgrimage and worship. These are places where it seems that our inner and outer worlds, the soul and body, come together and we feel restored and whole. In this daylong workshop, we will explore the outer characteristics of sacred places, such as the many forms they take, as well as their inner characteristics, the energies and beings that sustain them. We will also learn how to create our own sacred places at home or at work.

The program
Theosophical teachings on subtle planes and beings provide a useful template for understanding the powers latent in sacred places and how to attune ourselves to them. Join Theosophical clairvoyant Kurt Leland in an experiential investigation of our relationship to sacred places and their power to heal and make us whole.

Kurt Leland
A National Lecturer for the Theosophical Society in America, Mr. Leland has published nine books on subjects such as astral projection, the afterlife, the chakras, and the spiritual effects of composing, performing, and listening to music. He is now working on a book about living and working with nature spirits and devas (angels).


Speaker Kurt Leland
Organised by Theosofische Vereniging in Nederland and the ITC
Language English
Date Sunday 2 June 2019
Time 10.00 Arrival and coffee/tea, first lecture starts at 10.30
Location Besant Hall, ITC
Entry Fee TS members EUR 25,- / non-members EUR 35,-
Full information Download the leaflet
Subscription (mandatory) through email or phone 020 – 676 56 72 (wo-za, 13-17 u)
Reading matter (PDF) Interview with Kurt Leland on Latent Powers
Reading matter, translated to Dutch (.docx) Interview met Kurt Leland vertaald

Voorjaarsdag 16 maart 2019: AFGELAST

December 30th, 2018

Ingo de Jong
Helaas kan de geplande voorjaarsdag op 16 maart 2019 over “Het verband tussen Karate-do en theosofie”, door Ingo de Jong niet doorgaan. De spreker is ernstig ziek geworden en herstel zal nog wel een paar maanden kunnen duren. Diegenen die zich al voor deze dag hadden opgegeven krijgen bericht van “evenementen TVN”. We hopen dat Ingo de Jong op een later tijdstip toch naar Naarden kan komen om deze interessante dag te verzorgen.


We hebben inmiddels ook een aantal andere activiteiten op stapel staan waarvoor we u graag verwijzen naar de Activities Agenda

 

Najaarsdag 2018 over de Yoga Sutra’s van Patañjali – zaterdag 20 oktober 2018

August 23rd, 2018

Yoga Soetra’s van Patañjali – ‘Beheersing en transformatie van bewustzijn’

De yoga-aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van raja-yoga. Zij beschrijven op briljante wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding en verlichting leidt. Dat is precies waar deze TVN-Najaarsdag over gaat: het fundamentele concept van yoga zoals in deze soetra compleet wordt uiteengezet.

Yoga is de wetenschap van innerlijke eenwording, en de Yoga Soetra’s, verzameld en opgetekend door Patañjali rond 350 na Christus, worden zeer algemeen gezien als het meest gezaghebbende werk over de theorie en praktijk van yoga.

Patañjali werpt helder licht op de innerlijke werking (psychologie) van de geest, zijn neigingen, modificaties en toestanden waarin men vast kan komen te zitten en hoe deze te overwinnen. Daarmee biedt hij een geweldige en praktische handreiking om via kennis en transformatie van bewustzijn tot bevrijding en verlichting te komen. Hierbij kunnen theorie en de waarde van ervaring elkaar enorm versterken.

Voor de meerderheid van ons in het Westen, is begrip van Yoga vooral bekend door de waardevolle fysieke houdingen (asana’s). In zijn tekst over yoga biedt Patañjali scherp inzicht in de achterliggende filosofie. De Soetra’s vormen een getuigenis van een fenomeen dat toen al vele eeuwen bestond, en dat nog vele eeuwen daarna zou bestaan, namelijk de weg van de “spirituele zoeker”, de sramana. De cultuur van de sramana heeft zijn plek gevonden in de grote religies van India, zoals het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme.

Theorie in praktijk brengen

Voelen, beleven, ervaren is verweven in het programma! Op deze dag krijgt u naast theoretische uiteenzetting ook praktische en voor iedereen uitvoerbare praktijktoepassingen zoals meditatie. We gaan geen fysieke yoga-asana’s beoefenen, wel meditatie & pranayama (ademhaling) waarbij iedereen kan meedoen. U krijgt handvatten mee voor later thuis, in de vorm van een hand-out met korte samenvatting.

Programma

Cover Taimni-boek

  9.30 Inloop met koffie en thee
  10.00 Start ochtendprogramma met koffiepauze

  • Soetra’s, wat zijn dat, waar komen ze vandaan? – korte inleiding over de context en achtergrond van verschillende Yoga Soetra’s en andere geschriften
  • Fundamentele uitgangspunten van de Yoga Soetra’s

  12.45 Lunch
  13.30 Middagprogramma met theepauze

  • Filosofische & praktische uiteenzetting van het door Patañjali beschreven pad – de acht treden en vier hoofdindelingen van de aforismen
  • 8-voudig pad (Ashtanga yoga) – het bekende yoga-systeem

  16.00 Afronding


Onder leiding van José van der Loop en Ingmar de Boer
Georganiseerd door Theosofische Vereniging in Nederland ism het ITC
Taal Nederlands
Datum 20 Oktober 2018
Tijd 9.30 inloop met thee/koffie
Locatie Besant Hall, ITC
Kosten TVN-leden EUR 20,- / niet-leden EUR 25,-
Volledige informatie download de folder
Inschrijven noodzakelijk per e-mail of tel. 020 – 676 56 72 (wo-za, 13-17 u)

 

Seminar “The Quest for Wisdom: Insights from N. Sri Ram” 2-3 Juni 2018

May 3rd, 2018

Seminar “The Quest for Wisdom: Insights from N. Sri Ram” (engelstalig)

Nilakantha Sri Ram (1889-1973) was de vijfde president van de Theosophical Society, vanaf 1953 tot aan zijn dood in 1973. Hij was een uitzonderlijk wijs mens. Volgens hem was er geen essentieel verschil tussen de leringen van Krishnamurti en theosofie. Voor wie geïnteresseerd is in Krishnamurti is dit seminar een aanrader!

Sri Ram was zeer betrokken bij het werk van Annie Besant, ook bij haar inzet voor de onafhankelijkheid van India. Hij werkte nauw met haar samen als haar secretaris. Gedurende zijn presidentschap droeg hij bij aan een nieuwe frisse kijk op theosofie: volgens hem is theosofie niet alleen tijdloos, maar ook een vorm van levende wijsheid, relevant voor ons dagelijks leven.

In dit programma zullen we samen enkele belangrijke aanzichten van de praktische en transformerende wijsheid van Sri Ram ontdekken. Door voordrachten, meditatieve onderzoekingen en dialogen: op zoek naar wijsheid, vrijheid van tegenstellingen en de dood als vriend.

De Sprekers

Linda Oliveira is de nationale president van de Theosophical Society in Australië en redacteur van het tijdschrift “Theosophy in Australia”. Ze is ook vice-voorzitter geweest van de Internationale Theosophical Society in Adyar. Pedro Oliveira is Education Coordinator van de TS in Australië, en auteur van het boek “N. Sri Ram: A Life of Beneficence and Wisdom”. Hij is ook international secretary geweest van de TS in Adyar, India.

Dit engelstalige seminar zal plaatsvinden op 2 en 3 juni 2018 op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, maar je bent al welkom op 1 juni aan het eind van de middag. Er is dan ook een avondmaaltijd.

Voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven zie hieronder.


Seminar: The Quest for Wisdom: Insights from N. Sri Ram

With Linda and Pedro Oliveira
Organised by: ITC, Theosophical Society in the Netherlands and European Federation of Theosophical Societies
Language: English
Date: 2-3 June 2018, arrival and introduction 1 June, afternoon and evening
Time: dinner at 18.00 (June 1st), followed by an informal meeting
Location: Besant Hall, ITC
Complete information: folder Seminar: The Quest for Wisdom
Registration: through email or by phone +31 – (0)35 – 541 71 18

 

Derde Krishnamurti Studiedag, met P. Krishna, op 19 mei 2018

April 19th, 2018

pkrishna-fromsiteIn het najaar van 2017 zijn er twee Krishnamurti studiedagen geweest, op 24 september en 19 november, een gezamenlijk project van het Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven, het Internationaal Theosofisch Centrum en de Theosofische Vereniging in Nederland.

Een derde bijeenkomst zal nu plaatsvinden op 19 mei 2018. Dan zullen we op het terrein van het ITC te Naarden, maar dit keer in de kapel van de Vrij Katholieke Kerk, met Prof. Krishna in dialoog gaan, weer over het thema Inner Transformation. Het is niet nodig dat u de eerste en tweede dag heeft bijgewoond, maar indien gewenst kunt u de Reader of andere informatie daarover opvragen bij

Let op: in tegenstelling tot de eerdere Studiedagen is deze dag is geheel in het Engels!

Professor P. Krishna is al vele jaren betrokken bij het studiecentrum van het Rajghat Education Center van de Krishnamurti Foundation, in Varanasi, India. Hij was rector van dit Centrum (aangesteld door Krishnamurti) en hoofd van de Rajghat Besant School van 1986 tot 2002.

Prof. Krishna is al vele malen in Nederland geweest, en velen zullen zich verheugen op weer een bijeenkomst met deze bijzondere man, die Krishnamurti persoonlijk gekend heeft. Vanwege zijn hoge leeftijd is dit misschien wel de laatste keer dat hij naar Europa komt, waarvan akte

Overigens: voor wie op zaterdag verhinderd is, is het wellicht goed om te weten dat er op vrijdag 18 mei ook een (andersoortige) bijeenkomst is met Prof. Krishna, in Amsterdam, georganiseerd door de Stichting Krishnamurti Nederland. Zie daarvoor www.krishnamurti.nl


Title: Third Krishnamurti Study Day on Inner Transformation: “A Dialogue with Professor P. Krishna”
Organised by: Krishnamurti Information Centre Bilthoven, ITC, The Theosophical Society in the Netherlands
Language: English
Date: 19 May 2018
Time: 13.30 with coffee/tea
Location: LCC Chapel at the ITC (Dutch: Kapel van de Vrij-Katholieke Kerk op het ITC, ingang Meentweg)
Folder: Third Krishnamurti Study Day
Registration: before 9 May is necessary, through email or by phone +31 (0)30 – 229 07 41 (Martie)