"… that he will begin to seek and can find that true centre, which is everywhere and nowhere." (N. Sri Ram)

Impressions of the Centre

February 4th, 2012
 • Entrance Hall of Besant Hall
 • Cottage Inside
 • Ashrama Inside
 • Tara and Companion
 • Cottage Outside
 • Library 2013
 • Afrikaantjes
 • Tara Statue
 • Crystal Hall
 • Driveway
 • Forest Path
 • Crystal Door
 • Garden
 • Old Altar
 • Staircase
 • Besant Hall

Bijeenkomsten Herfst 2020

August 25th, 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen van de nederlandse overheid hebben we vooralsnog ook alle bijeenkomsten in de Herfst van 2020 moeten afgelasten. Zodra de 1,5-meter maatregel niet meer van kracht is zullen we deze opnieuw inplannen, mogelijk in het Voorjaar van 2021. De geplande bijeenkomsten over de “Latente Vermogens in de Mens” zijn dus niet afgesteld, maar alleen uitgesteld! We hopen dat u weer bij ons te gast wilt zijn als we deze opnieuw op het programma hebben.

 

Videos Kurt Leland: Sacred Places, Powers Latent in Humankind

June 23rd, 2020

Perceiving and Preserving Sacred Places, Lecture 1 with Kurt Leland
2 june 2019, Sacred Places, Powers Latent in Humankind

Devas (Angels) and the Co-Creation of Sacred Space, Lecture 2 with Kurt Leland
2 june 2019, Sacred Places, Powers Latent in Humankind

Angels of the Four Corners: A Practice with Kurt Leland
2 june 2019, Sacred Places, Powers Latent in Humankind

More information

see Kurt’s Personal Web Site:

Kurt Leland’s Spiritual Orienteering: Mapping Your Inner Reality

 

Afgelasting TVN/ITC activiteiten in mei en juni

April 2nd, 2020

Zoals u zult begrijpen is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. In verband hiermee zullen de activiteiten in mei en juni die op het ITC in de Besant Hall zijn gepland geen doorgang vinden: 9 mei 2020 voorjaarsdag “Latente Vermogens in de Mens – Werken met Energieën” en de twee internationale seminars: “Exploring the Powers Latent in Humankind” 12-14 juni, en “Spiritual Powers in Humankind” met Trân-Thi-Kim-Diêu 15-18 juni. We streven ernaar alle drie deze evenementen in de toekomst weer te in te plannen.

Degenen die vantevoren betaald hadden voor deelname krijgen het geld teruggestort op hun rekening. Houdt rekening met enige vertraging wegens de omstandigheden, maar we doen ons best.

De gemeenschappelijke activiteitencommissie van TVN en ITC wenst u sterkte, geduld en voorzichtigheid, en houdt contact met elkaar, vooral ook met onze zwakkeren en ouderen voor wie deze tijd moeilijk en eenzaam kan zijn.

Presentatie “Rituelen” van 15 februari 2020 te downloaden

April 2nd, 2020

Van verschillende kanten kwam de vraag of de presentatie van Gert Jan van der Steen van 15 februari 2020, gegeven in het kader van “Latente Vermogens in de Mens”, met als titel “Wat gebeurt er bij Ceremoniën, rtiuelen en inwijdingen? De kracht van het gebed.” misschien kon worden gedownload. Hierbij een link naar het PowerPoint bestand:

We zien u graag weer op een van de volgende bijeenkomsten van “Latente Vermogens”, als de bijeenkomsten weer worden hervat!

Latente Vermogens in de Mens – 1. Rituelen en Genezing – 15 februari 2020

January 28th, 2020

Het Internationaal Theosofisch Centrum en de Theosofische Vereniging in Nederland gaan in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 evenementen organiseren rond het thema Latente vermogens in de mens, en willen daarmee de aandacht vestigen op de derde van de drie bekende doeleinden van de Theosofische Vereniging: Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. Ook het tijdschrift Theosofia zal hierover publiceren, om te beginnen met het septembernummer van dit jaar, wat geheel aan dit thema gewijd is.

Dat we juist nu aandacht hiervoor vragen heeft te maken met het feit dat er in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers zoveel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel tempo treedt er steeds meer aan het licht. Steeds meer mensen hebben tegenwoordig exceptionele en transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dwz dat zij de normale grenzen van ruimte en tijd, waarin ons bewustzijn werkzaam is, overschrijden.

Het tweede evenement zal plaatsvinden op 15 februari en handelen over Rituelen en Genezing met vier sprekers die experts zijn op dit gebied: Dr. Gert Jan van der Steen, Jan Taal, Dr. Mona Irrmischer en Dr. Laurie Faro. In de folder treft u uitgebreide informatie aan, niet alleen over 15 februari maar ook over de komende evenementen in 2020.

View Fullscreen

Latente Vermogens in de Mens – 1. Rituelen en Genezing
Georganiseerd door: Theosofische Vereniging in Nederland ism ITC
Voertaal: Nederlands
Datum: 15 februari 2020 (eerste van de twee “voorjaarsdagen”)
Folder: Latente Vermogens in de Mens 2019-2020
Meer informatie: mail naar

Summer Meeting: Beauty and Beyond – The Life and Art of Sulamith Wülfing

July 5th, 2019

Next Sunday afternoon 14 July 2019, Isolde Sueltemeyer will give a presentation on the remarkable life of Sulamith Wülfing. Isolde, who lives in Australia, is staying at the Centre as a guest.

“Innumerable people may have seen a beautiful card or calendar with the exquisite work of Sulamith Wülfing and been deeply touched and impressed by it. But her name is not so well-known and her extraordinary life even less. She was a person of great sensitivity, of course, heralding from a theosophical family in Germany. She lived through the great historical developments and upheavals of the 20th Century, also being persecuted by the Nazi regime, but she continued to express her rich inner life with great fortitude.”

“We will see her life unfold – mirrored in the sheer beauty of her artwork. This presentation includes many rare works, using only reproductions of very high quality. We will witness a life and an art to move and inspire us deeply.”

Organised by ITC
Date Sunday 14 July 2019
Time 14.00 hrs
Location St. Michael’s House
Language English
Fee free donation
Information Manja 035 – 694 01 80